BISERICA DE LEMN DIN SATUL ALUN

Biserica de lemn de la Alun este închinată praznicului ADORMIRII MAICII DOMNULUI , fiind una dintre cele mai  vechi și mai valoroase biserici de lemn din Ținutul Pădurenilor .


După sistemul constructiv și dimensiunile reduse , se apreciază că nucleul originar al bisericii actuale, și anume absida patrulateră decroșată , îmbinată în ax și naosul dreptunghiular , ar data din sec. al XVII - lea .
Existența multiseculară a bisericii este confirmată de menționarea lăcașului în tabelele conscripțiilor din 1733 , 1750 , 1761 - 1762 , 1828 - 1831 , și pe harta iosefină a Transilvaniei ( 1769 - 1773) .


Biserica satului Alun este închinată praznicului ”Adormirii Maici Domnului” și datează din secolul al XVII-lea. De la o predecesoare medievală se crede că ar fi fost preluate atât forma arhaică, unele bârne, cât și Liturghierul slavon (Dealu, 1508) al călugărului tipograf Macarie, cea dintâi tipăritură făcută pe pământ românesc. Diferit, tradiția locală vorbește de o strămutare a edificiului dintr-un sat învecinat, rectitorire fixată în aceeași perioadă. Lăsând la o parte aceste “inadvertențe”, existenta multiseculară a bisericii este confirmată,de menționarea lăcașului în tabelele conscripțiilor din 1733, 1750, 1761-1762, 1805 și 1828-1831, și pe harta iosefină a Transilvaniei (1769-1773). Pronaosul și turnul-clopotniță scund sunt apariții tardive, acest șantier constructiv fiind marcat, probabil, prin achiziționarea clopotului mic, turnat în anul 1713. Alungirii navei i se datorează încorporarea înlăuntrul edificiului a unei frumoase troițe, aflată odinioară la exterior. Din vechea deschidere de pe latura nordică nu a rămas decât cadrul ușii (decorat cu rozete) cu un profil sculptural tip “frânghie”; același decor îl prezintă și alte două deschideri, anume actuala ușă dinspre sud și cea dispărută, de pe latura nordică. Starea precară a picturii nu permite prea multe precizări de natură stilistică. Din punct de vedere cronologic,acesta a fost realizată în sec.al XVIII-lea, considerându-se că este opera a doi meșteri zugravi diferiți. Cunoscut este doar autorul tâmplei (numele său se păstrează pe o icoană a “Maicii Domnului Hodighitria”), “Ion Zugrav din Ardeu, să le fie pomană sufletelor lor, 1731”[1]; pe spatele ușilor împărătești s-a adăugat:”Să se știe că o făcut popa Gheorghe din Alun și popa Nicula, pomenește Doamne, văleat 17(?)”. După ce pictura murală și-a pierdut prospețimea, întregul lăcaș a fost decorat cu xilogravuri. Deși consolidat în anii 1782 și 1967-1968, edificiul se găsește în prezent într-o avansată stare de degradare; în 2008, în speranța restaurării sau a înlocuirii vechii șițe, altarul și naosul au fost acoperite, provizoriu pana in 2018 cand a avut loc o actiune de acoperire.


Biserica de lemn din Alun este publicata pe in 2015 pe siteul de patrimoniu la pozitia 168 in Lista monumentelor Istorice cu cod:  HD-II-m-B-03239 http://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-HD.pdfț0 Comentarii