Rusalin Isfanoni - Repere biografice

Rusalin IȘFĂNONI s-a născut la data de 23 martie 1944, în satul Dăbâca, com. Topliţa, judeţul
Sursa foto: zhd.ro
Hunedoara.
A urmat şcoala primară în satul natal (clasa I a început-o la vârsta de 5 ani),
clasele V-VI la Topliţa după care clasa a VII-a la Teliuc.  Între anii 1956-1959 urmează cursurile la şcoala profesională din Ghelari.

La vârsta de 15 ani, s-a angajat în industrie ca muncitor calificat în meseriile de strungar şi lăcătuş. Lucrează doi ani ca strungar la Atelierele Minei de Fier Ghelar-Valea Bănii şi Furnicular, apoi alţi trei ani ca lăcătuş la Combinatul Siderurgic Hunedoara. În paralel, urmează cursurile de liceul la secția seral în Hunedoara,.

În anul 1964, pleacă din industrie şi devine profesor suplinitor la Şcoala Generală Hăşdău, comuna Topliţa. Concomitent, urmează Institutul Pedagogic Timişoara, Facultatea de Filologie la fără frecvenţă, 1965-1969,

În perioada 1970-1975 urmează tot la învățământ fără frecvenâță cursurile Facultii de Filozofie în cadrul Universitații Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

La vârsta de 22 de ani, este numit director la Şcoala Generală Hăşdău, funcţie în care rămâne până în anul 1974, când pleacă în armată: Şcoala de ofiţeri în rezervă Lipova (1975, sublocotenent).

A fost, pe rând, între anii:


1976-1978: Director la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara-Deva;
1978-1979: Primar al comunei Topliţa, jud. Hunedoara;
1980-1983: Director la Căminul Cultural Topliţa. În această perioadă a organizat mai multe expoziţii cu obiecte de artă populară: costume şi ţesături de casă (pricoiţe, tindeie, merindeţe, traiste, desagi), realizate de femeile din satele pădureneşti: Goleş, Vălari, Dăbâca şi Hăşdău, care au obţinut 14 premii I pe ţară, în cadrul Festivalului Naţional „Cântarea României”;
1984-1987: Muzeograf la Muzeul Satului Bucureşti;
1988-martie 1990: Şef Sector Artă Populară şi Cămine Culturale la Ministerul Culturii (fostul Consiliu al Culturii şi Educaţiei Socialiste);
1990-2001: Şef secţie la Muzeul Satului Bucureşti;
2001-2002: Director la Muzeul Satului Bucureşti;
În anul 2003 obţine titlul ştiinţific de doctor în etnologie, în cadrul Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”, filială a Academiei Române.
Tot în anul 2003 obţine calitatea de expert în bunuri cu semnificaţie etnografică din România (atestat nr. 162 din 20-03-2003 eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor).
2004 - 2010: Cercetător, Şef secţie – Muzeul Satului Bucureşti;
2010 este anul pensionării.

Coordonează expoziţii de artă populară românească, organizate în străinătate, unde susţine expuneri despre obiceiurile tradiţionale româneşti:

New Delhi-India, octombrie, 2001;
Stokholm-Suedia, iunie, 2003;
Budapesta, Roma, Veneţia, 2003;
Paris, Bratislava, Praga, 2004;

Membru în juriul unor concursuri de muzică populară şi de filme documentar- etnografice.
Asigură asistenţa de specialitate la derularea proiectului cultural „Târgul de Pâine”, organizat anual, în luna septembrie, de Centrul Cultural „Mihai Eminescu” din Bucureşti, încă de la iniţierea acestui eveniment, în anul 2002.

A făcut parte, în calitate de etnograf, din colectivul de specialişti, care a stabilit, în anul 2005, programul privind reluarea unui eveniment cultural cu tradiţie în viaţa capitalei, „Târgul Moşilor” (interzis în anii regimului comunist). Târgul se desfăşoară anual, în Piaţa Obor, de Rusalii.

În anul 2017 devine secretar general al Asociaţiei Culturale „Hesperus”, cu sediul în Bucureşti.
Update:
În data de 20 februarie 2019 primeşte din partea Primăriei municipiului Hunedoara Diploma de excelență pentru pasiunea și profesionalismul muncii depuse în cercetarea Ținutului Pădurenilor.