ASOCIAȚIA PĂDURENILOR

ASOCIAȚIA PĂDURENILOR este o asociație științifică și profesională apolitică și nu se constituie ca o contrapondere la alte asociații similare din țară și din străinătate. 


În atingerea scopului său, ASOCIAȚIA PĂDURENILOR are următoarele obiective:
 • Să dezvolte relații de prietenie și ajutorare reciprocă între membrii organizației, a spiritului de muncă în echipă;
 • Să efectueze activități de agroturism și introducere în circuitul turistic a monumentelor naturale și creștine din zona Ținutul Pădurenilor - Hunedoara.
 • Să susțină și să promoveze interpreții de muzică populară și creatorii de artă tradițională din zonă;
 • Să organizeze activități de pregătire, perfecționare și selectare a forței de muncă, activități de pregătire a inspectorilor de personal, prin oferte de consultanță în domeniu ocupării forței de munca, cu respectarea legislației în vigoare.
 • Să dezvolte programe în parteneriat cu alte instituții, asociații si fundații din țară și strainătate;
 • Să dezvolte programe în favoarea tuturor categoriilor sociale aflate în dificultate;
 • Să înființeze/creeze centre care organizează și derulează programe de educație și de reintegrare a mamei și a copilului în societate, atât în țară cât și în străinătate;
 • Să organizeze cursuri teoretice și practice, de inițiere și perfecționare în domenii ca: informatică, limbi straine, marketing, management, politică, activități agrozootehnice veterinare, fitosanitare și altele, fară a emite diplome;
 • Să asigure servicii de pregătire, consultanță economică, socială, juridică și medicală pentru toate categoriile de persoane;
 • Să faciliteze/mijlocească contacte între firme în țara și străinătate;
 • Să organizeze expoziții, seminarii , simpozioane, schimburi de experiență, călătorii de studii și de documentare, stagii de practică în instituții din țară și străinătate;
 • Să contribuie la creșterea calității vietii și a activităților socio-economice, prin amenajarea teritoriului, conservarea si valorificarea ambientului uman;
 • Să elaboreze programe pentru ridicarea standardului de viață al categoriilor de persoane defavorizate: șomeri, tineri, femei, vârstnici, persoane cu dizabilități, etc;
 • Să contribuie la ridicarea nivelului de educare și implicare civică a locuitorilor în procesul de consolidare a societății civice cât și în cel de dezvoltare locală;
 • Să organizeze împreună cu instituțiile din țară și străinătate programe pentru asigurarea integrării sociale a șomerilor și persoanelor fără adapost, să încurajeze forrnarea profesională, să acționeze pentru protejarea eficientă a celor mai vulnerabile grupuri sociale, să lupte împotriva excluderii sociale de orice fel;
 • Să realizeze activitați de publicitate, să editeze și să tipărească publicații de specialitate și informare în vederea realizării scopului acesteia;
 • Să organizeze activități caritabile pentru strângerea de fonduri în vederea realizării scopului asociației.
 • Dezvoltarea durabilă a comunităților locale rurale
 • Să susțină și să incurajeze înființarea altor structuri asociative de tip ONG (asociații de tineri, de femei, agricole, etc);
 • Elaborarea de studii, cercetări și analize privind starea mediului rural;
 • Atragerea de finanțări locale, naționale, europene și internaționale prin inițierea, elaborarea și implementarea de programe și proiecte;
 • Organizarea de evenimente : întîlniri, seminarii, conferințe, festivaluri etc;
 • Consultanță și asistență tehnică de specialitate;
 • Apărarea drepturilor omului;
 • Asociatia poate fi recunoscuta de Guvernul României ca fiind de utilitate publică.

0 Comentarii