Membrii ASOCIATIEI PADURENILOR

Scopul Asociației PădurenilorStatutul Asociației | Membrii Asociației | Formular Adeziune 

ln ASOCIATIA PADURENILOR sunt următoare categorii de membrii:

  •  membrii fondatori
  •  membrii titulari
  •  membrii onorifici.

Poate devenl membru al ASOCIATIEI orice persoani majora, cetelean roman, fară deosebire de rasă, nationalitate, sex, religie, ocupație sau convingeri politice și este de acord cu statutul asociatiei, îl respectă și contribuie prin activitatea sa potrivit scopului și obiectivelor asociatiei.

- Membrii fondatori sunt cei care au semnat actul de constituire al Asociatiei și au contribuit

la înfiinlarea organizației și funcționarea acesteia.

Calitatea de membru al ASOCIATIEI PADURENILOR se dobândește de la data depunerii adeziunii scrise.

Poate devenii membru al Asocialiei.

- Orice persoană fizică care, în țara sau strainătate, aderă la scopul ASOCIATIEI PADURENILOR și acționează pentru îndeplinirea obiectivelor Asocialiei;

- Orice persoană fizică sau jundică care aderă la scopulASOClAȚIEl PĂDURENILOR

Membrii ASOCIATIEI PADURENILOR iși pot pierde această calitate prin:

- la cererei

- deces

- producerea de prejudic materlale Asocialiei;

- condamnarea la fapte penale care îl fac incompatibil calitatea de membru al Asocialiei.

extras din statutul Asociației PĂDURENILOR

0 Comentarii